Sasa Gast

  • Weiblich
  • 21
  • aus Hamburg
  • Mitglied seit 4. August 2017
  • User ID:  41
  • Letzte Aktivität:
Beiträge
2
Erhaltene Likes
1
Punkte
11
Profil-Aufrufe
490

Persönliche Informationen

<>

<p class="text-center"><strong><span style="color:#FF0000;">♥</span> <span style="color:#FFFFFF;">ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ғᴇᴀʀ ᴏғ sᴛʀɪᴋɪɴɢ ᴏᴜᴛ ᴋᴇᴇᴘ ʏᴏᴜ ғʀᴏᴍ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇ</span> <span style="color:#FF0000;">♥<br><br></span><span style="color:#FFFFFF;">ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ωᴀɴᴛ ᴛᴏ sᴀʏ ᴛʜᴀᴛ ɪ'ᴍ ᴘʀᴏᴜᴅ ᴏғ ʙᴇɪɴɢ ωʜᴀᴛ ɪ ᴀᴍ ʙᴜᴛ ɪ ᴀᴍ ωʜᴏ ɪ ᴀᴍ ᴀɴᴅ ɪ ʟᴏᴠᴇ ωʜᴏ ɪ ᴀᴍ. ʙᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ, ᴅᴏɴ'ᴛ ᴄʜᴀɴɢᴇ ғᴏʀ ᴀɴʏᴏɴᴇ. ɪғ ᴛʜᴇʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴀᴛ ʏᴏᴜʀ ωᴏʀsᴛ, ᴛʜᴇɴ ᴛʜᴇʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀᴛ ʏᴏᴜʀ ʙᴇsᴛ. <br></span><span style="color:#FF0000;">♥ </span><span style="color:#FFFFFF;">~ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ~</span><span style="color:#FF0000;"> ♥</span></strong></p>

Geburtstag

5. August 1998 (21)

Geschlecht

Weiblich

Wohnort

Hamburg

Gameaccounts

IGN SKILL Main Acc:

♨♡Mrs♧Smith♡♨

IGN Minecraft:

Sasax3